Online Ölçme

Kapsam

Proje ders programında ayrıntısı sunulmuş olup temel olarak 4 aşamadan oluşmaktadır.

Etkinliğin her gününün ilk dersi drama ile güne başlanacaktır. Daha önce birbiriyle tanışmayan ancak yaklaşık 1 haftayı birlikte geçirecek öğretmen adaylarının tanışmaları ve etkinlik sürecinden zevk alarak çalışmaya dahil olmaları amacıyla İlk gün tanışma ve kaynaşma etkinliği ağırlıklı olarak gerçekleşecektir. İlerleyen günlerde ise bu amaca ilaveten drama etkinliklerine farklı ölçmedeğerlendirme etkinliklerini tanıma ve ders sürecine entegre amacıyla da kullanılacaktır.

İkinci aşama Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Alan uzmanları tarafından yürütülecek olup öğretmen adaylarına bilgisayar ortamında herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmeyen ölçmedeğerlendirme amaçlı kullanılabilecek farklı web 2.0 uygulamaları tanıtılacaktır. Bu kapsamda farklı platformlarda (bilgisayar ve geleneksel) farklı ölçme araçlarına yönelik etkinlikleri (çoktan seçmeli, çoklu seçenek, eşleştirme, bulmaca, doğru/yanlış vs.) kolaylıkla üretme imkanı sunan, öğrenciler tarafından sevilerek kullanılan ve ölçme ve değerlendirme amaçlı kullanılabilecek alternatif web 2.0 uygulamaları (Kahoot, Quizizz, Testmoz, Puzzlemaker, Quizmaker ve Polldaddy) tanıtılacaktır. Bu web 2.0 uygulamalarının seçilmesinde öğretmen adaylarının farklı test türlerindeki ölçme etkinliklerini öğretim süreçlerine bu araçlarla kolay adapte edebilmelerinin yanı sıra uygulamaların tüm platformlarda çalışması, etkili ve kolay arayüzleri, farklı türlerde soru geliştirmeye uygun olması, öğretmene kendi optik sınav okuyucusunu yapmaya imkan vermesi, sınıf ortamında çevrimiçi bir yarışma atmosferi oluşturması gibi dijital öğrenen nesle hitap eden özellikleri etkili olmuştur.

Üçüncü aşamada ise tanıtılan platform ilgili BÖTE alan uzmanı ve programdaki ölçme-değerlendirme etkinliğinin yapısına göre Fen, Matematik ya da Sosyal bilimler alanındaki diğer bir alan uzmanının ortak katılımı ile gerçekleştirilecektir.  Bu aşamada tanıtılan web 2.0 uygulaması içerisinde yer alan ölçme değerlendirme etkinliklerinin her biri (test, süre sınırlı/sınırsız online yarışmalar, video destekli sorular, kare, sarmal vb bulmacalar, yapbozlar ve alternatif drama etkinlikleri) ilgili alan uzmanın belirlediği bir konu çerçevesinde tüm katılımcılarla adım adım geliştirilecektir. Bu aşamada BÖTE alan uzmanı çalışmanın daha çok teknik bilgilerin sunumu, ilgili etkinlikte Web2.0 aracının nasıl kullanılacağı gibi bilgilerin verilmesinden sorumlu iken; diğer alan uzmanı ise etkinlik planındaki ölçme etkinliğinin ilgili alandaki kazanımlar çerçevesinde, öğretim sürecinin hangi aşamasında, ne şekilde hangi tür testler ile hazırlanabileceğine yönelik bilgiler verecektir. Ayrıca programdaki ölçme etkinliklerinin içerik olarak uygunluğunu kontrol etme boyutunda sorumlu olacaklardır.

Son aşamada ise gün boyunca tanıtılan web 2.0 platformları ile ilgili atölye çalışması gruplar halinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda o gün içerisinde tanıtılan her bir Web2.0 aracı ile ilgili olarak katılımcıdan kendi alanında uygulamanın nasıl kullanılabileceğine seçecekleri bir konu üzerinde özgün örnek uygulamalar oluşturmaları istenecektir. Etkinliğin bu aşamasına gün içerisinde uygulamayı tanıtan BÖTE alan uzmanları ile fen, matematik ve sosyal bilimler alan uzmanlarının tümü katılım sağlayacaktır. Bu aşamada öğretmen adaylarının gün içerisinde tanıtılan uygulamaları kendi disiplinlerine entegre etmelerini sağlamaları beklenmektedir. Bu aşamada öğretmen adayları ile öğretim üyelerinin etkileşimleri üst düzeyde tutulacaktır.  Bu uygulamanın lisans eğitiminden en büyük farkı sınıf içerisinde teknolojiyi kullanma konusunda öğretmen adaylarına pratik uygulama imkanı sunması ve web 2.0 teknolojilerin ölçme etkinlikleri içerisine nasıl entegre edileceğine yönelik farkındalık sağlamasıdır.

Menüyü Kapat